Přejít na obsah

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S VĚROU SEKOTOVOU

V pátek 24. února 2017 zamřela ve věku 81 let paní Mgr. Věra Sekotová. Poslední rozloučení se ve smuteční síni u městského hřbitova v Ústí nad Orlicí uskutečnilo ve čtvrtek 2. března. Ujal se jej P. Jindřich Plšek z Římskokatolické farnosti děkanství Ústí nad Orlicí.

Paní Věra Sekotová se narodila v roce 1935 v Ústí nad Orlicí. Po ukončení střední školy jí bylo zakázáno studovat vysokou školu. Proto nastoupila do státního podniku Potraviny. Zde několik let pracovala, než jí bylo umožněno další studium. Studovala obor archivář a v tomto oboru, který byl zároveň jejím velkým koníčkem, pracovala celý život. Pracovala ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. Od vzniku pobočky archivu v Ústí nad Orlicí byla jeho první a dlouholetou ředitelkou. Po smrti svého manžela Jana v roce 1972 spojila svůj život s dlouholetým přítelem, malířem Zdeňkem Brožkem s nímž žila až do jeho smrti v roce 2000.

Po odchodu do důchodu se paní Sekotová stala na řadu let kronikářkou města Ústí nad Orlicí. Funkci kronikářky našeho města zastávala do roku 2012, kdy ji předala Marii Steklíkové. Za svůj život napsala velké množství knih zaměřených na regionální historii. Spolupracovala také s mnoha regionálními muzei ve východních Čechách.

Čest její památce.

IMG7337
IMG8696
IMG8699
IMG8701
IMG8703
IMG8705
IMG8708
IMG8712
IMG8714
IMG8707

 

news list