Přejít na obsah

Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla

V souvislosti s novelou zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, chci upozornit na níže uvedené skutečnosti.   Pokud vlastníte vozidlo, které bylo dočasně vyřazeno z provozu (je tzv. v depozitu) před 30. červnem 2013, musíte se dostavit do konce roku 2015 na příslušný městský úřad, podle místa Vašeho trvalého pobytu a sdělit, kde se vozidlo nachází a jaký je jeho účel využití. Pokud se do tohoto termínu nedostavíte, tak vozidlo administrativně zanikne, a to bez možnosti opětovného přihlášení.   V pozdějších případech dočasného vyřazení vozidla (po 30.06.2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, kde se vozidlo nachází a jaký je jeho účel využití, avšak v tomto případě nehrozí administrativní zánik vozidla, ale pokuta do výše až 50.000 Kč.   Nenechávejte tuto povinnost na poslední chvíli a dostavte se na příslušný městský úřad co nejdříve, abyste předešli případným delším čekacím dobám na konci roku.  
news list