Přejít na obsah

HRUBÉ PŘEDČIŠTĚNÍ MĚSTA ZAHÁJENO

Začátkem března zahájila městská společnost TEPVOS mimořádný hrubý úklid chodníků a okrajů vozovek ve vybraných částech města Ústí nad Orlicí. 

V zimním období bylo použito cca 350 tun posypového materiálu pro zajištění sjízdnosti vozovek a schůdnosti chodníků. Jedná se o velké množství, které je nyní nutné odstranit a odvézt. Z tohoto důvodu využívá TEPVOS příznivého počasí a do ulic vyjela čistící technika úseku Komunální služby, která zajistí předčištění ulic a chodníků. Jedná prozatím o hrubé čištění, prováděné za plného provozu, bez omezeného parkování v čištěných ulicích (čistící vozy parkující auta objíždějí), s vědomím, že ještě může dojít k situaci, kdy bude nutné v rámci zimní údržby, provést další ošetření komunikací posypovým materiálem.

Cílem tohoto čištění je snížení prašnosti ve městě a postupný úklid a odvoz nečistot, kterých je nyní na komunikacích velké množství.

Pravidelné jarní čištění všech ulic a chodníků bude provedeno v dubnu podle plánu blokového čištění města.

news list