Přejít na obsah

UZAVÍRKA ULICE ČS. ARMÁDY OD 13. BŘEZNA

Upozorňujeme občany, že v souvislosti s celkovou rekonstrukcí komunikace Čs. armády bude v pondělí 13. března 2017 zahájena uzavírka této ulice. Uzavřený úsek bude v úseku od křižovatky s komunikací k dětské poliklinice po odbočku do nemocnice. Vjezd do nemocnice a k dětské poliklinice tak budou zachovány. Uzavírka souvisí se zahájením stavebních prací na druhé etapě a potrvá od 13. 3. do 31. 5. 2017.

Objízdná trasa pro osobní dopravu je vedena přes ul. TGM, Žižkov a Tyršova, linky ČSAD jsou odkloněny na silnici I/14. Po dobu výluku nebudou obsluhovány autobusové zastávky Rieter (Hotelu UnO), Nemocnice a Tvardova. Uzavírkou a objížďkou bude ovlivněna autobusová linka č. 680901, 700900, 700916, 700902, 700904, 700905, 700920, 700991 dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. 

Rekonstrukce zahrnuje úsek od nové okružní křižovatky U Bubeníka po křižovatku s ul. Tvardkova před Orlickoústeckou nemocnicí. Při uzavírce bude umožněn přístup na sousední nemovitosti.

IMG9192
IMG9194
IMG9196
IMG9181
IMG9180
IMG9184
IMG9186
IMG9183

Dopravní značení v rámci uzavírky Rekonstrukce komunikace Čs. armády - II. etapa, je patrné ze situace a z rozhodnutí. Předem děkujeme za pochopení situace a zároveň žádáme o respektování dopravního značení.

Stanovení uzavírky ZDE.

Situace objízdné trasy ZDE.

Tyto uvedené spoje budou projíždět ulicí 17. listopadu, náměstím Svobody, ul. Letohradskou:

 •         Autobusová linka č.: 680 901, spoje č.: 7, 18, 20, 22.
 •         Autobusová linka č.: 700 905, spoje č.: 13, 20.
 •         Autobusová linka č.: 700 904, spoje č.: 14, 11, 15.
 •         Autobusová linka č.: 700 900, spoje č.: 9, 11, 28, 32, 36, 40.
 •         Autobusová linka č.: 700 991, spoje č.: 5, 12.
 •         Autobusová linka č.: 700 906, spoje č.: 6, 9, 11.
 •         Autobusová linka č.: 700 920, spoj č.: 77.

Ostatní spoje pojedou z autobusového nádraží ulicí Lochmanovou, Královehradeckou a dále dle JŘ.

 

Autobusová linka č. 680901

 • Objízdná trasa:Některé spoje pojedou ze zastávky aut. nádr. ul. Lochmanova, Královéhradecká a Moravská a dále po trase spojů. Ostatní spoje pojedou ze zastávky aut. nádr. ul. Lochmanova, 17. listopadu, nám. Svobody, Letohradská, Cihlářská, Královéhradecká a Moravská a dále po trase spojů.
 • Neobsloužené zastávky: Ústí n.Orl.,,žel.zast.; Ústí n.Orl.,,nem.; Ústí n.Orl.,,Tvardkova.
 • Náhradní zastávkaza zastávku Ústí n.Orl.,,Tvardkova je pro vybrané spoje,
  viz. výlukový jízdní řád, zastávka Ústí n.Orl.,,Letohradská.

Autobusové linky č. 700900 a 700916

 • Objízdná trasa:Některé spoje pojedou ze zastávky aut. nádr. ul. Lochmanova, Královéhradecká a Moravská a dále po trase spojů. Ostatní spoje pojedou ze zastávky aut. nádr. ul. Lochmanova, 17. listopadu, nám. Svobody, Letohradská, Cihlářská, Královéhradecká a Moravská a dále po trase spojů.
 • Neobsloužené zastávky: Ústí n.Orl.,,Tvardkova; Ústí n.Orl.,,nem.; Ústí n.Orl.,,Rieter;Ústí n.Orl.,,nákupní zóna(pro linku č. 700916)
 • Náhradní zastávkaza zastávku Ústí n.Orl.,,Tvardkova je pro vybrané spoje,
  viz. výlukový jízdní řád, zastávka Ústí n.Orl.,,Letohradská.
 • Náhradní zastávkaza zastávku Ústí n.Orl.,,Rieter je pro spoje zastávka Ústí n.Orl.,,žel.zast.město.

Autobusová linky č. 700902

 • Objízdná trasa:Spoje pojedou ze zastávky aut. nádr. ul. Lochmanova
  a Královéhradecká a dále po trase spojů.
 • Neobsloužené zastávky: Ústí n.Orl.,,Tvardkova; Ústí n.Orl.,,nem.; Ústí n.Orl.,,žel.zast.město; Ústí n.Orl.,,nákupní zóna
 • Autobusová linka č. 700904
 • Objízdná trasa:Spoje pojedou ze zastávky aut. nádr. ul. Lochmanova, Královéhradecká, Cihlářská a dále po trase spojů. Ostatní spoje (viz. výlukový JŘ) pojedou ze zastávky aut. nádr. ul. Lochmanova, ul. 17. listopadu, nám. Svobody, Letohradská a dále po trase spojů.
 • Neobsloužené zastávky:Ústí n.Orl.,,Tvardkova; Ústí n.Orl.,,nem.; Ústí n.Orl.,,žel.zast.město; Ústí n.Orl.,,Rieter

Autobusové linky č. 700905 a 700920

 • Objízdná trasa:Některé spoje (viz výlukový JŘ) pojedou ze zastávky aut. nádr.
  ul. Lochmanova, 17. listopadu, nám. Svobody, Letohradská, Cihlářská, Královéhradecká a dále po trase spojů. Ostatní spoje jedou dle stávající trasy v současném JŘ.
 • Neobsloužené zastávky: Ústí n.Orl.,,Tvardkova; Ústí n.Orl.,,nem.; Ústí n.Orl.,,žel.zast.město; Ústí n.Orl.,,Rieter
 • Náhradní zastávkaza zastávku Ústí n.Orl.,,Tvardkova je zastávka Ústí n.Orl.,,Letohradská 

Autobusová linka č. 700906

 • Objízdná trasa:Některé spoje (viz výlukový JŘ) pojedou ze zastávky aut. nádr.
  ul. Lochmanova, 17. listopadu, nám. Svobody, Letohradská, Cihlářská, dále vybrané spoje zajedou ke hřbitovu a pokračují ulicí Královéhradecká a dále po trase spojů. Ostatní spoje jedou dle stávající trasy v JŘ.
 • Neobsloužené zastávky:Ústí n.Orl.,,Tvardkova; Ústí n.Orl.,,nem.; Ústí n.Orl.,,Rieter
 • Náhradní zastávkaza zastávku Ústí n.Orl.,,Tvardkova je zastávka Ústí n.Orl.,,Letohradská.
 • Náhradní zastávkaza zastávku Ústí n.Orl.,,Rieter je pro spoje zastávka Ústí n.Orl.,,žel.zast.město.

Autobusová linka č. 700991

 • Objízdná trasa:Některé spoje (viz výlukový JŘ) jedou ze zastávky aut. nádr. ul. Lochmanova, 17. listopadu, nám. Svobody, Letohradská, Cihlářská, Královéhradecká a dále po trase spojů. Ostatní spoje jedou dle stávající trasy v JŘ.
 • Neobsloužené zastávky: Ústí n.Orl.,,nem.; Ústí n.Orl.,,Rieter
 • Náhradní zastávkaza zastávku Ústí n.Orl.,,Rieter je zastávka Ústí n.Orl.,,žel.zast.město

Upozorňuji, že na lince č. 700991 bude v období od 01.03.2017 do 31.03.2017 uzavírka v Třebechovicích pod Orebem.

news list