Přejít na obsah

LETOS OPĚT BUDEME UKLÍZET ČESKO

Město Ústí nad Orlicí se již potřetí přidá, k celonárodní akci Ukliďme Česko. Dobrovolnická akce "Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!". Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. Protože město Ústí nad Orlicí žije bohatým spolkovým životem, je pro nás přirozené zapojit do něj i tuto společensky přínosnou akci.


Sraz účastníků je v sobotu 8. 4. 2017 v 9:00 v prostoru Kociánky. Předpokládáme uklidit v několika skupinách vytipované části (např. okolí hřbitova v Ústí nad Orlicí, svah do nivy Orlice pod silnicí 315 v Kerharticích, okolí silnice Kerhartice Říčky, prostor za cihelnou, okolí cyklostezky apod.).


Na akci si prosím vezměte odolnou obuv, vhodný oděv a dobrou náladu. Nářadí, pracovní rukavice, pytle a drobné občerstvení bude pro účastníky zajištěno. Informace o akci je také možné získat na www.uklidmecesko.cz/event/14401 nebo na odboru životního prostředí městského úřadu Ústí nad Orlicí.

uklidme cesko 2017

news list