Přejít na obsah

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA KOMENDĚ

Základní škola Komenského v Ústí nad Orlicí uspořádala v úterý 21. března den otevřených dveří na obou stupních. Na I. stupni byla připravena prohlídka školy formou plnění úkolů na 7 stanovištích - poznávání barev, rozpoznání dětské písničky, hod na cíl, počítání teček a domino, skládání magnetků, poznávačka zvířat, pamětní cvičení. Po úspěšném splnění úkolů si žáci odnesli drobný dárek. Dále si děti mohly zhotovit výrobek ve výtvarné dílně a školní družina se prezentovala svými výrobky. 

Naproti tomu se II. stupeň prezentoval formou ukázek jednotlivých učebních činností školy - fyzikální a chemické pokusy, výtvarná dílna, hodina kódů, poznávačka rostlin a živočichů a další činnosti. Návštěvníci měli také možnost si prohlédnout staré fotografie ze života školy.

V rámci dne otevřených dveří zavítalo do školy celkem 225 návštěvníků z toho 64 aktivně soutěžících dětí na I. stupni.

Více informací o škole naleznete na http://www.uokome.cz/.

IMG9663
IMG9665
IMG9655
IMG9624
IMG9628
IMG9625
IMG9644
IMG9630
IMG9633
IMG9642
IMG9637
IMG9647
IMG9650
IMG9657
IMG9660
IMG9632

news list