Přejít na obsah

POZVÁNKA NA 17. ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zveme na 17. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí.

Termín konání:   pondělí 10. dubna 2017 od 15:00 hodin

Místo konání:     Kulturní dům Ústí nad Orlicí, Smetanova čp. 510, Modrý salonek

Navržený program:

  1. Návrh na vydání Změny č. 3 regulačního plánu „U Letiště“ v Ústí nad Orlicí
  2. Majetkoprávní úkony
  3. Finanční záležitosti
  4. Dotace z rozpočtu města
  5. Různé

news list