Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 17. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Uveřejněn podrobný program na 17. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 10.4.2017 od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu.

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 17. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  Návrh na vydání Změny č. 3 regulačního plánu "U Letiště"
 v Ústí nad Orlicí
   
3. SÚ/1 - Návrh na vydání změny č. 3 regulačního plánu "U Letiště".
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
  Majetkoprávní úkony    
4. MPO/1 - Směnná smlouva k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
5. MPO/2 - Převod členského podílu v bytovém družstvu vztahujícího se k družstevnímu bytu
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
6. MPO/3 - Kupní smlouva - p.p.č. 418/5 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
7. MPO/4 - Kupní smlouva - p.p.č. 1088/5 a p.p.č. 421/3 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
8. MPO/5 - Kupní smlouva - KONZUM
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
9. MPO/6- Záměr prodeje části p.p.č. 2414/4 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
10. MPO/7 - Dohoda o zrušení předkupního práva - zahrádkářská osada Za Zahradnictvím
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
11. MPO/8 - Kupní smlouva - st.p.č. 3054/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
12. MPO/9 - Kupní smlouva - st.p.č. 3056/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
13. MPO/10 - Kupní smlouva - st.p.č. 3053/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
14. MPO/11 - Kupní smlouva - st.p.č. 3051/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
15. MPO/12 - Kupní smlouva - st.p.č. 2655/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
16. MPO/13 - Dohoda o zániku věcného předkupního práva - lokalita U Letiště
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
17. MPO/14 - Kupní smlouva - lokalita U Letiště
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
18. MPO/15 - Směnná smlouva - TEPVOS, spol. s r.o.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
   
  Finanční záležitosti    
19. FIN/1 - Návrh na schválení rozpočtových změn
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
20. FIN/2 - Návrh na schválení úvěrové smlouvy
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
  Dotace z rozpočtu města    
21. OSS/1 - Dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
   
22. OSS/2 - Individuální dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
   
23. OŠKCP/1 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2017
Předkládá: Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
24. OŠKCP/2 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2017
Předkládá: Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
25. OŠKCP/3 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora sportovních organizací z prostředků získaných do rozpočtu města z hazardu a loterijních her v roce 2017
Předkládá: Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
26. OŠKCP/4 - Návrh na rozdělení dotací z dotačního programu Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2017
Předkládá: Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
27. OŠKCP/5 - Návrh na poskytnutí individuálních finančních neinvestičních dotací z rozpočtu města do oblasti školství (školy nezřizované městem Ústí nad Orlicí)
Předkládá: Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
28. OŠKCP/6 - Program regenerace MPZ 2017 - finanční podíly města
Předkládá: Lucie Felgrová
Přizvané osoby:
   
29. ORM/1 - Mimořádná dotace pro TEPVOS na krytí ztráty sportovišť v roce 2016
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:
   
  Různé    
30. ORM/2 - Přemístění Školní jídelny Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 148
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:
   
31. OSS/3 - Darovací smlouva
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
   
32. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
AGILE spol. s r.o. - Žádost o zařazení lokality "U Alberta" pro příspěvek na vybudování infrastruktury ze dne 2.3.2017, č.j.: 7361/2017
   
33. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Hylváty ze dne 14.2.2017
OV Kerhartice ze dne 10.10.2016
OV Kerhartice ze dne 13.2.2017
OV Knapovec ze dne 6.3.2017
OV Kerhartice ze dne 20.3.2017
   
34. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list