Přejít na obsah

NOVOU TRAŤ ÚSTÍ NAD ORLICÍ - CHOCEŇ SPOJÍ TŘI TUNELY

Po šesti letech pokračuje příprava stavby SŽDC - traťového úseku mezi železničními stanicemi Ústí nad Orlicí a Choceň. V úterý 3. listopadu byli na informační schůzce v Galerii pod radnicí v Ústí nad Orlicí se záměrem SŽDC seznámení zástupci veřejné správy a samosprávy.   V roce 2009 byla dokumentace pro Územní řízení (tehdy pod názvem „Ústí nad Orlicí - Choceň, nová trať“ ve verzi se dvěma dlouhými tunely) před dokončením. Vysoké investiční náklady v porovnání s očekávanými společenskými přínosy však neopravňovaly tento projekt ucházet se o společenskou podporu.   Z těchto důvodů byla v roce 2013 zpracována Studie proveditelnosti. Po vyhodnocení 4 variant technického řešení byla pro další pokračování přípravy zvolena varianta pod pracovním názvem Střed 2. Její trasa více sleduje stávající stopu železniční trati s jejím napřímením pomocí tří tunelů délky 690, 560 a 380 m. Železniční stanice Brandýs nad Orlicí bude nahrazena železniční zastávkou zhruba v prostoru dnešních nástupišť. Pro potřebu pokrytí zvyšujících se provozních nároků železnice bude v lokalitě u Brandýsa nad Orlicí vybudována výhybna se čtyřmi kolejemi pro možnost předjíždění vlakových souprav. Zastávka Bezpráví bude zrušena.   Předpokládá se, že do roku 2017 bude zpracovávána nová dokumentace pro Územní řízení včetně dokumentace EIA a podkladů pro změnu Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. Realizace stavby je předpokládána v letech 2019 – 2021.  
news list