Přejít na obsah

PO 17. ZASEDALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

V pořadí 17. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, v tomto volebním období, se v Kulturním domě uskutečnilo v pondělí 10. dubna. Na jednání dlouhém více jak 2 hodiny zastupitelé projednávali na 3 desítky bodů.

Mimo jiné schválili uzavření smlouvy o úvěru ve výši 30 milionů korun, který bude použit na rekonstrukci mostu na v ulici Třebovské v Hylvátech, přístavbu MŠ Pod Lesem, snížení energetické náročnosti MŠ Na Výsluní, výstavbu Komunitní centra v Knapovci a na revitalizaci území Perla 01. Úvěr bude splácen po dobu 15 let.

Zastupitelé dále schvalovali dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví a dále na sportovní, kulturní a volnočasové činnosti. Schválena byla také dotace ve výši 200 tisíc Kč pro Nadační fond "S námi je tu lépe!," při Orlickoústecké nemocnici na pořízení fetálního monitoru STAN.

Širší debata se rozvinula kolem problematiky špatného technického stavu Školní jídelny v ulici T.G. Masaryka (u gymnázia). Rada města na svém zasedání rozhodnula o přemístění školní jídelny, z důvodu statického porušení objektu, do prostor bývalé jídelny v objektu OSSZ na bývalé okresním úřadu. Ve hře byly dvě varianty řešení a to rekonstrukce stávající budovy, která je ve špatném stavu a na hranici své životnosti a druhá možnost, tedy přemístění. V prostorách bývalé jídelny OSSZ bude ovšem menší kapacita strávníků než ve stávající budově. Oproti žákům škol se tak budou muset omezit cizí strávníci. Nájemní smlouva bude uzavřena na 8 let. Bude tedy čas rozhodnout jaké bude řešení nového stravovacího zařízení pro školy v centru města. V prostorách OSSZ by měla jídelna zahájit provoz od nového školního roku.

Přehled schválených usnesení naleznete v nejbližších dnech na Úřední desce a sekci Zastupitelstvo města.

IMG2522
IMG2523
IMG2524
IMG2526
IMG2529
IMG2532
IMG2539
IMG2540
IMG2541
IMG2542
IMG2546

news list