Přejít na obsah

POŽEHNALI OPRAVENÁ BOŽÍ MUKA

Na Květnou neděli 9. dubna byla slavnostně odhalena a požehnána opravená Boží muka u Dolského potoka na hranici katastru Dlouhá Třebová a Knapovec.

Na území Knapovce, Dolního Houžovce a Horního Houžovce byla v březnu 2015 vybudována meditační stezka šesti obnovených křížků "Po stopách kulturního dědictví Euroregionu Glacensis". Ojedinělá stezka má pokračování na katastru obce Dlouhé Třebové.

Slavnostní odhalení a požehnání bylo spojeno s pěší poutí z Knapovce do Dlouhé Třebové. Více než sto účastníků se v neděli odpoledne sešlo u prvního zastavení v Knapovci. Odtud se průvod přesunul do údolí Dolského potoka k opraveným Božím mukám. V 15 hodin byla Boží muka za účasti děkanů obou farností – Dlouhé Třebové (České Třebové) a Knapovce (Ústí nad Orlicí) slavnostně požehnána. Program byl doprovázen zpěvy chrámového sboru z Dlouhé Třebové. Průvod účastníků pak pokračoval do Dlouhé Třebové se zastávkami u dalších křížů, které na svou obnovu teprve čekají. Putování bylo ukončeno v dlouhotřebovském kostele.

Díky podpoře obce Dlouhá Třebová a města Ústí nad Orlicí bylo možné zajistit pro účastníky občerstvení a dopravu autobusem zpět.

P1110692
P1110861
P1110764
P1110738
P1110826

news list