Přejít na obsah

TŘI DNY S MATEMATIKOU NA AUTOMOBILNÍ ŠKOLE

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí již tradičně hostí účastníky celostátního semináře učitelů matematiky středních odborných škol, středních odborných učilišť a integrovaných středních škol. V letošním roce tato významná pedagogická událost koná ve dnech 4.- 6. listopadu. Akci pořádala Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka v Pardubicích ve spolupráci s automobilní školou.   Na seminář se sjelo 96 účastníků z celé republiky, kteří se ve třech dnech zúčastnili přednášek a dílen, v nichž si vzájemně předali poznatky a zkušenosti z výuky matematiky na svých školách.   V průběhu konference také vystoupili pracovníci CERMATU s nejnovějšími informacemi o budoucnosti maturitní zkoušky z matematiky.   Tento potřebný a úspěšný seminář, díky němuž dojde ke zkvalitnění výuky a prezentace matematiky studentům, se mohl uskutečnit jen díky Jednotě českých matematiků a fyziků, pobočce v Pardubicích, a Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí.  
news list