Přejít na obsah

ČESKO-POLSKÉ PARTNERSTVÍ ŠKOL POKRAČUJE

Městu Ústí nad Orlicí a Základní škole Třebovské se podařilo na období let 2017 - 2019 prodloužit spolupráci s polskou základní školou v Bystřici Kladské díky podpořenému evropskému projektu s názvem „Společnými aktivitami za lepším partnerstvím.“

„Kudy z nudy I.“ je první aktivitou tohoto tříletého projektu. Akce se uskutečnila v pátek 21. dubna v Ústí nad Orlicí. Ve spolupráci s DDM Duha, SŠ automobilní a pod záštitou krajského koordinátora BESIPu pro Pardubický kraj absolvovali žáci obou škol na dopravním hřišti v Hylvátech několik zábavných, ale i důležitých outdoorových aktivit. Na koloběžkách si vyzkoušeli jízdu zručnosti, koordinaci pohybu rozvíjeli na trampolíně a ve skákacích pytlích, na dopravním hřišti trénovali bezpečnou jízdu v silničním provozu a učili se pomáhat zraněnému poskytnutím první pomoci. V odpoledních hodinách se žáci věnovali rukodělným činnostem v připravené praktické dílně, kde si vyzkoušeli například drátkování a výrobu dekoračních předmětů. Příští společné setkání je plánováno opět u nás v Ústí nad Orlicí, kdy na podzim roku 2017 stráví žáci obou škol společný týden zaměřený na cykloturistiku v našem regionu.

IMG30391
IMG30361
IMG30431
IMG3047
IMG30491
IMG30511
IMG30521
IMG30561
IMG30621
IMG3067
IMG30691
IMG30751

news list