Podrobný program 8. Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
 
PROGRAM
na 8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 9.11.2015 od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 7. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  1. Finanční záležitosti    
3. FIN/1 - Rozpočtové změny v ORJ 4
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
189  
4. OSS/1 - Individuální dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
190  
  2. Majetkoprávní úkony    
5. MPO/1 - Kupní smlouva - výkup p.p.č. 621/2 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
191  
6. MPO/2 - Kupní smlouva - ČEZ Distribuce a.s. - pozemky
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
192  
7. MPO/3 - České dráhy, a.s. - výzva k účasti ve výběrovém řízení na prodej bývalé výpravní budovy nádraží Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
193  
8. MPO/4 - Záměr prodeje části p.p.č. 855/15 a části p.p.č. 855/17 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
194  
9. MPO/5 - Bezúplatný převod - Pardubický kraj - cyklostezka Pod Horou
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
195  
10. MPO/6 - Bezúplatný převod - Pardubický kraj - chodník Pražská ul.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
196  
  3. Různé    
11. OSS/2 - Sloučení příspěvkové organizace Stacionář Ústí nad Orlicí a příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
197  
12. Informace starosty města
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Informace
   
13. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Žádost o pronájem nebytových prostorů - J. Fikejz
   
14. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Kerhartice - 8. 6. 2015
OV Kerhartice - 7. 7. 2015
OV Kerhartice - 14. 9. 2015
OV Knapovec - 7. 9. 2015
OV Knapovec - 7. 10. 2015
OV Hylváty - 15. 9. 2015
   
15. Závěr
Předkládá: Starosta
   
 
news list