Přejít na obsah

Podrobný program 8. Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
 
PROGRAM
na 8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 9.11.2015 od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Zahájení a schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 7. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  1. Finanční záležitosti    
3. FIN/1 - Rozpočtové změny v ORJ 4
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
189  
4. OSS/1 - Individuální dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
190  
  2. Majetkoprávní úkony    
5. MPO/1 - Kupní smlouva - výkup p.p.č. 621/2 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
191  
6. MPO/2 - Kupní smlouva - ČEZ Distribuce a.s. - pozemky
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
192  
7. MPO/3 - České dráhy, a.s. - výzva k účasti ve výběrovém řízení na prodej bývalé výpravní budovy nádraží Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
193  
8. MPO/4 - Záměr prodeje části p.p.č. 855/15 a části p.p.č. 855/17 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
194  
9. MPO/5 - Bezúplatný převod - Pardubický kraj - cyklostezka Pod Horou
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
195  
10. MPO/6 - Bezúplatný převod - Pardubický kraj - chodník Pražská ul.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
196  
  3. Různé    
11. OSS/2 - Sloučení příspěvkové organizace Stacionář Ústí nad Orlicí a příspěvkové organizace Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
197  
12. Informace starosty města
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Informace
   
13. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Žádost o pronájem nebytových prostorů - J. Fikejz
   
14. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Kerhartice - 8. 6. 2015
OV Kerhartice - 7. 7. 2015
OV Kerhartice - 14. 9. 2015
OV Knapovec - 7. 9. 2015
OV Knapovec - 7. 10. 2015
OV Hylváty - 15. 9. 2015
   
15. Závěr
Předkládá: Starosta
   
 
news list