Přejít na obsah

PARDUBICKÝ KRAJ OCEŇOVAL ZA ZÁSLUHY

Ve středu 3. května se v prostorách Východočeského divadla v Pardubicích uskutečnilo předání ocenění Pardubického kraje. Celkem bylo uděleno 10 ocenění. 5x byla udělena Cena Michal Rabase za záchranu, kde mezi oceněnými byl Sportovní klub FbK Orlicko - Třebovsko a florbaloví rozhodčí za rychlou reakci při pádu střechy sportovní haly v České Třebové.

5x byla udělena Cena za zásluhy o Pardubický kraj, kde mezi oceněnými byl mistr Evropy, vítěz světového poháru i olympiády, vicemistr světa a maratónský šampion Jaroslav Kulhavý z našeho města.

V programu večera vystoupila dechová kapela Řetůvanka a sbor KOS z Litomyšle, který také získal cenu za zásluhy o Pardubický kraj. Za vedení města Ústí nad Orlicí se slavnostního předávání účastnil místostarosta Michal Kokula. Všem oceněným patří velká gratulace.

Podrobné informace o všech oceněných naleznete na webu Pardubického kraje ZDE:

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/91450/oceneni-kraje-putovala-k-zachrancum-zivota-i-vyznamnym-osobnostem

news list