Přejít na obsah

KONALA SE PRACOVNÍ PORADA ŘEDITELŮ

Druhé květnové úterý se konala pracovní porada ředitelů příspěvkových organizací Města Ústí nad Orlicí. Zástupci jednotlivých odborů městského úřadu seznámili ředitele a ředitelky s problematikou novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, dále o možnostech čerpání finančních prostředků z projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Ředitelé byli také informováni o dodávkách energií, které jsou pravidelně soutěženy s cílem úspory na provozních nákladech.

Pravidelné pracovní porady se konají zpravidla 2x do roka.

IMG5870
IMG5886
IMG5873
IMG5879
IMG5889
IMG5883

news list