Přejít na obsah

UZAVÍRKA SILNICE II/360 - ÚSTECKÁ 21

Informujeme o uzavírce silnice II/360 (ul. Lázeňská), místní komunikace ul. Mostecká a části ul. Vrbová v Ústí nad Orlicí, místní a veřejně účelové komunikace na Andrlův Chlum, která se povoluje v termínu od 26.05.2017 od 15:00 hod. do 28.05.2017 do 20:00 hod. z důvodu pořádání automobilových závodů do vrchu "Ústecká 21".

Uzavírka bude v úseku od křižovatky se sil. I/14 v Ústí nad Orlicí po křižovatku se sil. III/36012 v Řetůvce, uzavírka ul. Mostecká, ul. Vrbová po parkoviště u firmy ACE TRADE v Ústí nad Orlicí

Objízdná trasa: po sil. I/14 směr Česká Třebová, sil. III/36013, sil. III/36012 Dlouhá Třebová, Přívrat, Řetová, Řetůvka a zpět.

Autobusová linka č. 680901:

Uzavírka ovlivní spoje č. 101, 102, 103, 104, 105, 106 linky č. 680901

Objízdná trasa:

Z důvodu uzavírky ulice Čs. Armády (již schválený výlukový JŘ od 13.03.2017 - 10.06.2017) pojedou autobusové spoje dle platného výlukového JŘ z výchozí zastávky Ústí n.Orl.,,aut.nádr. po silnici I/14. Zastávka Ústí n.Orl.,,u žel. podjezdu bude po dobu konání automobilových závodů dočasně zrušena a náhradní zastávka bude Ústí n.Orl.,,žel.zast.město. Spoje dále pokračují po I/14 až do obce Dlouhá Třebová, kde budou vyvedeny na silnici III/36013 a po této silnici bude směrována až na křižovatku se silnicí III/36012 v osadě Zacharovec. Po silnici III/36012 dále pokračují přes vesnici Přívrat a Řetovou až na křižovatku se silnicí II/360 v obci Řetůvka. Poté pokračuje po silnici II/360 do Sloupnice. Objízdná trasa je obousměrná.

Neobsluhované zastávky: Ústí n. Orl.,,u žel. podjezdu; Ústí n. Orl.,,Andrlův Chlum rozc.; Řetová,,odb. do Mandle

Náhradní zastávka: Ústí n. Orl.,,u žel.zast.město za zastávku Ústí n. Orl.,,u žel.podjezdu

news list