Přejít na obsah

VEDENÍ MĚSTA SE SETKALO S VEŘEJNOSTÍ

Ve středu 17. května se v Malé scéně v Ústí nad Orlicí uskutečnilo tradiční setkání vedení města Ústí nad Orlicí s veřejností. Aktuální témata našeho města zde prezentoval starosta Petr Hájek a místostarostové Jiří Preclík, Michal Kokula a Matouš Pořický.

Starosta Hájek informoval o probíhajících a připravovaných investičních záměrech města. Konkrétně o rekonstrukci ulice Čs. armády, která by měla finišovat koncem července. Dále o probíhající stavbě nového mostu přes Knapovecký potok v Hylvátech. Tento by měl být dokončen do 31. srpna.

Zazněla také informace o revitalizaci areálu Perla 01. V současné době se připravuje výběrové řízení na demolici stávajících budov, která by následně měla probíhat od září 2017 do února 2018. Na přelomu roku by měla být připravena projektová dokumentace Domu dětí a mládeže a nové budovy Střední školy uměleckoprůmyslové.

Další informace se týkala Městské hromadné dopravy, která by v rámci pilotního projektu, měla být provozována od září tohoto roku. V průběhu června bude schvalována smlouva s provozovatelem a poté budeme na našem webu informovat o jízdních řádech, zastávkách a všech podmínkách městské dopravy.

Jiří Preclík poděkoval všem občanům, kteří se zapojili do systému třídění odpadu. Systém pytlovaného třídění odpadu, který jsem zavedli od roku 2016, se těší čím dál větší oblibě a průběžně se počet vytříděných pytlů zvyšuje. Oproti roku 2015 se v roce 2016 zvýšil objem vytříděného plastu o 51 tun a papíru o 45 tun. Díky kompostérům klesl podíl bio odpadu o 94 tun a díky třídění v roce 2016 klesl směsný komunální odpad o 46 tun.

IMG07481
IMG07291
IMG07261
IMG07321
IMG07331
IMG07371
IMG0744
IMG07391
IMG07421
IMG07471
IMG07451

news list