Přejít na obsah

INFORMAČNÍ CENTRUM A PODATELNA VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH

Od 22. října funguje podatelna Městského úřadu Ústí nad Orlicí v nových prostorách. Přesunuta byla do společných prostor s Informačním centrem města v budově radnice v Sychrově ulici. Sjednocením obou pracovišť do společných prostor a jejich reorganizací se snažíme zjednodušit a zefektivnit přístup občanům na radnici a usnadnit vyřizování všech požadavků. Provozní doba obou pracovišť je rozdílná a je vyznačena na vstupních dveřích.   Další zavedenou novinkou a to ve všech budovách městského úřadu, jsou schránky určené pro podávání písemných námětů, návrhů či podnětů od občanů. Každá schránka je opatřena papírem a tužkou. Podaná sdělení budeme pravidelně vyhodnocovat a o podnětech budete informovat ve Výroční zprávě Města a Městského úřadu, kterou každoročně zpracováváme již od roku 2011.  
news list