Přejít na obsah

OBNOVUJEME MOBILIÁŘ TURISTICKÝCH ZASTAVENÍ

Správa lesů Města Ústí nad Orlicí v rámci svého rozpočtu určeného na spolupráci s Odborem KČT Horal každoročně pokračuje v zajištění kvalitního turistického zázemí spojeného s pobytem v městských lesích.

Průběžně jsou prováděny opravy a výměny turistických zastavení, na kterých se kromě času často podepisují i vandalové. Bohužel jsme se setkali i s krádežemi turistického mobiliáře. Vandalismus a krádeže způsobily za poslední rok finanční ztrátu ve výši 15 tisíc korun, které nemohou být investovány do nového mobiliáře.

V letošním roce, mimo údržby stávajícího mobiliáře, Správa lesů Města Ústí nad Orlicí zajistila instalaci nových drobných pochozích lávek na naučné stezce okolo Cakle, nové informační tabule a nově byla také umístěna turistická lavička v Kolomajzně v Kerharticích. Na Andrlově chlumu vznikla zastavení a posezení u kapliček a pro hmyz byl umístěn hmyzí "hotel".

Naším cílem je zpříjemnit procházky a výlety jak pěších tak cyklistů, kteří zavítají na některé z míst v městských lesích.

Děkujeme všem turistům, kteří se chovají ohleduplně a často na svých procházkách uklízí odpadky, které tu zůstávají po někom jiném, děkujeme i všem lidem, kteří se bez jakýchkoliv nároků starají o vybraná turistická zastavení a pomáhají s údržbou jejich okolí.

V roce 2015 bylo na Andrlově chlumu obnoveno několik zastavení doplněných zajímavými prvky - více ZDE.

IMG5958
IMG5956
IMG5963
IMG5960
IMG5967
IMG5964
IMG5968
IMG5971
IMG5975
IMG5978
IMG5981
IMG5986
IMG5987
IMG5990
IMG5991
IMG5996
IMG5992
IMG6000
IMG6002
IMG6008
IMG6006

news list