Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 18. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Uveřejňujeme podrobný program na 18. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 26. 6. 2017 od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu.

 
Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni
1. Zahájení a schválení programu 18. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
 
2. Připomínky k zápisu z 17. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
 
  Návrh na vydání Změny č. 11 Územního plánu města
 Ústí nad Orlicí (budova čp. 558 v ulici 17. listopadu)
   
3. SÚ/1 - Návrh na vydání změny č. 11 územního plánu města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
 
  Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu města za rok 2016    
4. FIN/1 Vyúčtování hospodaření a účetní závěrka města za rok 2016
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
 
  Finanční záležitosti    
5. FIN/2 - Individuální dotace pro TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
 
6. FIN/3 - Individuální dotace pro TJ Sokol Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
 
7. FIN/4 - Individuální dotace pro Charitu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
 
8. OŠKCP/1 - Individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
 
9. OŠKCP/3 - Návrhy na udělení ocenění Cena města
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
 
10. KR/1 Žádost o poskytnutí dotace na rok 2018
Předkládá: Ing. Josef Nykodým
Přizvané osoby:
 
  Majetkoprávní úkony    
11. MPO/1 - Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 963/9 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
 
12. MPO/2 - Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 976/63 a p.p.č. 1080/28 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
 
13. MPO/3 - Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 1080/29 a p.p.č. 1080/30 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
 
14. MPO/4 - Zvýšení základního kapitálu společnosti TEPVOS spol. s r.o.
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
 
15. MPO/5 - Záměr prodeje p.p.č. 1626/32, 1626/39 a 1626/47 vše v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
 
16. MPO/6 - Dohoda o bezúplatném převodu - SŽDC
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
 
17. MPO/7 - Kupní smlouva - lokalita U Letiště
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
 
18. MPO/8 - Bytové domy - lokalita U Letiště
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
 
19. MPO/9 - Kupní smlouva - Nová 1327/5
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
 
20. MPO/10 - Kupní smlouva - T.G.Masaryka 184/11
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
 
21. MPO/11 - Kupní smlouva - Špindlerova 1128/1
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
 
22. MPO/12 - Směnná smlouva - chodník ul. Dělnická
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
 
23. MPO/13 - Kupní smlouva - p.p.č.st. 86/3 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
 
24. MPO/14 - Kupní smlouva - p.p.č. 181/2 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
 
25. MPO/15 - Prodej nemovitostí v k.ú. a obci Ústí nad Orlicí (formou veřejné dražby)
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
 
  Různé    
26. OŠKCP/2 - Aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací v kultuře a školství
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
 
27. OSS/1- Aktualizace zřizovacích listin PO v sociální oblasti
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
 
28. OSS/2 - Řízení o pozůstalosti - majetek nepatrné hodnoty
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
 
29. KR/2 - Nový "Požární řád"
Předkládá: Ing. Josef Nykodým
Přizvané osoby:
 
30. OPŽ/1 - Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, kterou se mění OZV č. 3/2016 o nočním klidu
Předkládá: Mgr. Marian Rada
Přizvané osoby:
 
31. TAJ - Informace o plnění usnesení ZM za období leden až duben 2017
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
 
32. STA - Informace starosty města
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Informace starosty města
2.1 Shrnutí průběhu podání žádosti o dotaci
3.1 Protokol o otevírání obálek
3.2 Zápisy z jednání k hodnocení nabídky
3.3 Žádost o vysvětlení nabídky a odpověď uchazeče
 
33. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Linka bezpečí z.s. - Žádost o finanční podporu ze dne 2.5.2017, č.j.: 14190/2017
Josef Žižka - Petice "Ne obchvatu města v navrhované trase! ze dne 22.5.2017, č.j.: 16310/2017
Ing. Martin Mejdr - Rezignace člena FV ze dne 23.5.2017, č.j.: 16558/2017
SYNOT TIP a.s. - Žádost o výjimku ze dne 19.4.2017, č.j.: 12828/2017
Odpověď - SYNOT TIP a.s.
Informace OSS
Informace OŠKCP
Informace OPŽ
Informace SÚ
 
34. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Hylváty ze dne 12.4.2017
OV Knapovec ze dne 12. 4. 2017
OV Kerhartice ze dne 24.4.2017
Kontrolní výbor č. 9/2017 ze dne 22.5.2017
 
35. Závěr
Předkládá: Starosta
 
news list