Přejít na obsah

PODZIMNÍ OSLAVY 50 LET FOLKLORNÍHO SOUBORU JARO

50. výročí založení slaví v tomto roce folklorní soubor JARO Ústí nad Orlicí. Třetí část oslav v podobě výročního večera v Roškotově divadle, se uskutečnila v sobotu 17. října. Soubor JARO vznikl v roce 1965 a v jeho repertoáru jsou lidové písně a tance Podorlicka - Žamberecka, často komponované do tematických pásem. Soubor tvoří hudební a taneční složka, dohromady 32 členů od 16 do 50 let. Za dobu své působnosti uskutečnil soubor Jaro stovky vystoupení doma i v zahraničí.   Na programu večera bylo ohlédnutí souboru JARO a JITŘENKA na uskutečněná vystoupení po celém světě doplněné promítáním fotografií, tance a hudbou. Následovalo vzpomínkově folklorní pásmo a celý večer zakončilo setkání současných a bývalých členů souboru.   Poslední část oslav půl století od založení souboru se uskuteční v zimě u cimbálu. 
news list