Přejít na obsah

UDĚLOVALY SE CENY COMENIUS

V obřadní síni ústecké radnice byla ve čtvrtek 22. června, starostou města, předána Cena COMENIUS nejlepším žákům ústeckých základních škol, nižšího stupně víceletého gymnázia a speciální základní školy. Cena Comenius je udělována za studijní výsledky, záslužný čin, umělecký přínos, umístění v soutěžích či propagaci města.

Cenu COMENIUS získali:

Matěj Ešpandr (Základní škola Bratří Čapků)

Základní školu reprezentuje v řadě přírodovědných soutěží. Nejvíce se mu daří v soutěžích v poznávání rostlin, živočichů a neživých přírodnin. V letošním školním roce zvítězil v okresním kole Biologické olympiády a své vítězství obhájil i v krajském kole Biologické olympiády kategorie D.

Cena Comenius je udělována výborné školní výsledky a za reprezentaci školy v přírodovědných soutěžích.

Tereza Junková (Gymnázium Ústí nad Orlicí)

Gymnázium reprezentuje v literárních soutěžích. V letošním roce obsadila první místo v literární soutěži Pardubické střípky, a také se probojovala do krajské olympiády z českého jazyka, kde obsadila 10. místo. Po celou dobu studia dosahuje vynikajících studijních výsledků. Ve volném čase se věnuje tanci, hře na klavír, nádherně kreslí, kromě angličtiny a němčiny se začala učit ještě španělsky.

Cena Comenius je udělována za vzorný přístup ke studiu a úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích z českého jazyka.

Zuzana Klekarová (Základní škola Komenského)

Základní školu reprezentuje v přírodovědných soutěžích. V letošním roce obsadila 2. místo v krajské přírodovědné  soutěži Zlatý list. Mimo to ještě reprezentuje školu  ve vědomostních a sportovních soutěžích.

Cena Comenius je udělována za vynikající reprezentaci školy v přírodovědných soutěžích.

Šárka Kovaříková (Základní škola Komenského)

Základní školu reprezentuje v přírodovědných soutěžích. V letošním roce obsadila 2. místo v krajské přírodovědné  soutěži Zlatý list. Výrazného úspěchu dosáhla v letošním školním roce i v chemické olympiádě a v  soutěži Mladý Démosthenes, školu reprezentovala i ve sportu a účastnila se výtvarných projektů.

Cena Comenius je udělována za vynikající reprezentaci školy v přírodovědných soutěžích.

Alena Kuťáková (Základní škola Třebovská)

Školu reprezentuje v přírodovědných a jazykových soutěžích. V letošním roce reprezentovala ústecké školy v krajském kole Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji s projektem „Potravní preference plžů rodu Achatina“. Díky své vášni číst a psát se také pravidelně účastní literárních soutěží.

Cena Comenius je udělována za vzornou reprezentaci školy v přírodovědných a jazykových soutěžích.

Eliška Provazníková (Gymnázium Ústí nad Orlicí)

Gymnázium reprezentuje v mnoha soutěžích. V letošním roce zvítězila v krajském kole olympiády z českého jazyka a postoupila do celostátního finále. Získala také 2. místo v krajském kole matematické olympiády a zúčastnila se s třídním týmem celostátního finále šifrovací hry Technoplaneta.

Cena Comenius je udělována za všestrannou vynikající reprezentaci školy v mnoha soutěžích.

Daniel Seidlman (Základní škola Komenského)

Základní školu reprezentuje ve sportovních soutěžích. V letošním a loňském školním roce zvítězil se svým družstvem v krajském kole Olympiády dětí a mládež ve stolním tenise.

Cena Comenius je udělována za vynikající reprezentaci školy ve stolním tenise a za výbornou práci ve škole.

Veronika Šmajzrová (Gymnázium)

Gymnázium reprezentuje v mnoha soutěžích. V letošním školním roce se podílela na získání 4.místa v krajském přeboru družstev v kategorii ZŠ v šachu, postoupila do republikového finále v kategorii SŠ, účastnila se krajského kola matematické olympiády a celostátního finále týmové šifrovací hry Technoplaneta.

Cena Comenius je udělována za reprezentaci školy v matematických soutěžích a školských přeborech v šachu.

Markéta Vávrová (Speciální základní škola, mateřské škola a praktické škola Ústí nad Orlicí)

Školu reprezentuje ve sportovních a kulturních soutěžích. Nejlepších výsledků dosáhla v letošním školním roce v oblastním a v krajském kole dopravní výchovy v kategorii speciálních škol, když obsadila vždy první a druhá místa.

Cena Comenius je udělována za reprezentaci školy v kulturní a sportovní oblasti.

IMG6775
IMG6772
IMG6773
IMG6777
IMG6781
IMG6784
IMG6785
IMG6789
IMG6791
IMG6798

news list