Přejít na obsah

UDĚLOVALY SE CENY COMENIUS

V obřadní síni ústecké radnice byla ve čtvrtek 22. června, starostou města, předána Cena COMENIUS nejlepším žákům ústeckých základních škol, nižšího stupně víceletého gymnázia a speciální základní školy. Cena Comenius je udělována za studijní výsledky, záslužný čin, umělecký přínos, umístění v soutěžích či propagaci města.

Cenu COMENIUS získali:

Matěj Ešpandr (Základní škola Bratří Čapků)

Základní školu reprezentuje v řadě přírodovědných soutěží. Nejvíce se mu daří v soutěžích v poznávání rostlin, živočichů a neživých přírodnin. V letošním školním roce zvítězil v okresním kole Biologické olympiády a své vítězství obhájil i v krajském kole Biologické olympiády kategorie D.

Cena Comenius je udělována výborné školní výsledky a za reprezentaci školy v přírodovědných soutěžích.

Tereza Junková (Gymnázium Ústí nad Orlicí)

Gymnázium reprezentuje v literárních soutěžích. V letošním roce obsadila první místo v literární soutěži Pardubické střípky, a také se probojovala do krajské olympiády z českého jazyka, kde obsadila 10. místo. Po celou dobu studia dosahuje vynikajících studijních výsledků. Ve volném čase se věnuje tanci, hře na klavír, nádherně kreslí, kromě angličtiny a němčiny se začala učit ještě španělsky.

Cena Comenius je udělována za vzorný přístup ke studiu a úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích z českého jazyka.

Zuzana Klekarová (Základní škola Komenského)

Základní školu reprezentuje v přírodovědných soutěžích. V letošním roce obsadila 2. místo v krajské přírodovědné  soutěži Zlatý list. Mimo to ještě reprezentuje školu  ve vědomostních a sportovních soutěžích.

Cena Comenius je udělována za vynikající reprezentaci školy v přírodovědných soutěžích.

Šárka Kovaříková (Základní škola Komenského)

Základní školu reprezentuje v přírodovědných soutěžích. V letošním roce obsadila 2. místo v krajské přírodovědné  soutěži Zlatý list. Výrazného úspěchu dosáhla v letošním školním roce i v chemické olympiádě a v  soutěži Mladý Démosthenes, školu reprezentovala i ve sportu a účastnila se výtvarných projektů.

Cena Comenius je udělována za vynikající reprezentaci školy v přírodovědných soutěžích.

Alena Kuťáková (Základní škola Třebovská)

Školu reprezentuje v přírodovědných a jazykových soutěžích. V letošním roce reprezentovala ústecké školy v krajském kole Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji s projektem „Potravní preference plžů rodu Achatina“. Díky své vášni číst a psát se také pravidelně účastní literárních soutěží.

Cena Comenius je udělována za vzornou reprezentaci školy v přírodovědných a jazykových soutěžích.

Eliška Provazníková (Gymnázium Ústí nad Orlicí)

Gymnázium reprezentuje v mnoha soutěžích. V letošním roce zvítězila v krajském kole olympiády z českého jazyka a postoupila do celostátního finále. Získala také 2. místo v krajském kole matematické olympiády a zúčastnila se s třídním týmem celostátního finále šifrovací hry Technoplaneta.

Cena Comenius je udělována za všestrannou vynikající reprezentaci školy v mnoha soutěžích.

Daniel Seidlman (Základní škola Komenského)

Základní školu reprezentuje ve sportovních soutěžích. V letošním a loňském školním roce zvítězil se svým družstvem v krajském kole Olympiády dětí a mládež ve stolním tenise.

Cena Comenius je udělována za vynikající reprezentaci školy ve stolním tenise a za výbornou práci ve škole.

Veronika Šmajzrová (Gymnázium)

Gymnázium reprezentuje v mnoha soutěžích. V letošním školním roce se podílela na získání 4.místa v krajském přeboru družstev v kategorii ZŠ v šachu, postoupila do republikového finále v kategorii SŠ, účastnila se krajského kola matematické olympiády a celostátního finále týmové šifrovací hry Technoplaneta.

Cena Comenius je udělována za reprezentaci školy v matematických soutěžích a školských přeborech v šachu.

Markéta Vávrová (Speciální základní škola, mateřské škola a praktické škola Ústí nad Orlicí)

Školu reprezentuje ve sportovních a kulturních soutěžích. Nejlepších výsledků dosáhla v letošním školním roce v oblastním a v krajském kole dopravní výchovy v kategorii speciálních škol, když obsadila vždy první a druhá místa.

Cena Comenius je udělována za reprezentaci školy v kulturní a sportovní oblasti.

IMG6775
IMG6772
IMG6773
IMG6777
IMG6781
IMG6784
IMG6785
IMG6789
IMG6791
IMG6798
IMG6800
IMG6805
IMG6812
IMG6816
IMG6823
IMG6826
IMG6831
IMG6833
IMG6867
IMG6840
IMG6841
IMG6842
IMG6844
IMG6852
IMG6854
IMG6859
IMG6864
IMG6865

news list