Přejít na obsah

PO 18. ZASEDALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

V pořadí 18. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí se v kulturním domě konalo v pondělí 26. června. Zastupitelé schvalovali téměř 3 desítky bodů jednání. Jako první bod schválili návrh na vydání změny č. 11 územního plánu města Ústí nad Orlicí, který řeší vypuštění části veřejně prospěšné stavby - propojení ulice Smetanova s ulicí 17. listopadu - budovy bývalé plicní ambulance, která je ve vlastnictví města. V pozdějším hlasování pak zastupitelé stáhnuli z programu jednání záměr prodeje této budovy. Tato tak zůstává v majetku města a do budoucna se zde otevírá možnost propojení Kociánky s areálem Perly.

V rámci finančních záležitostí byly schvalovány individuální do sportu a sociálních služeb a schváleny byly také návrhy na udělení ocenění města, která budou předávána na slavnostním večeru města v říjnu.

Zastupitelé dále schvalovali majetkoprávní úkony a další body.

Seznámeni byli také s Výroční zprávou Města a Městského úřadu Ústí nad Orlicí za rok 2016, kterou naleznete ZDE:

http://www.ustinadorlici.cz/images/2017/vyrocni-zprava-2016_usti-nad-orlici.pdf

18. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ukončil starosta Petr Hájek po 1,5 hodině.

Příští zasedání je plánováno na 25. září, kdy bude projednáván a schvalován Nový územní plán města.

IMG7424
IMG7427
IMG7432
IMG7429
IMG7434
IMG7435
IMG7443
IMG7445
IMG7446
IMG7449
IMG7450

news list