Přejít na obsah

DALŠÍ ŠKOLY SE LOUČÍ S DEVÁŤÁKY

S blížícím se koncem školního roku se základní školy loučí s žáky devátých tříd. Jako první se s deváťáky rozloučila 23. června Základní škola Bratří Čapků. V úterý 27. června se konal  projektový dnem pod názvem „Absolvenťák“ na Základní škole Třebovská. Při společném dopoledni nejstarší žáci zavzpomínali na uplynulých devět let a rozloučili se s učiteli, vrstevníky, s mladšími spolužáky a možná i tak trochu s dětstvím. Na programu se podíleli všichni žáci školy. Připravili rozmanitá vystoupení a také si zasoutěžili a plnili úkoly, aby ukázali, jak dokáží vzájemně spolupracovat. Navíc byli v rámci tohoto programu slavnostně vyhlášeni a odměněni žáci, kteří se během školního roku zapojili do soutěží, olympiád, projektů, sběru či jiných aktivit školy.

Jako poslední uspořádala loučení se svými nejstaršími žáky Základní škola Komenského a to ve středu 28. června v Roškotově divadle.

IMG 4289 1

news list