Přejít na obsah

ČINNOST PŘEDVEDLI HASIČI, POLICIE A DALŠÍ

Na poslední červnovou středu připravilo gymnázium v Ústí nad Orlicí školní projektový den nazvaný Ochrana člověka při mimořádných událostech. Akce byla celkově zaměřena na činnost Integrovaného záchranného systému a jeho jednotlivých složek. V okolí gymnázia vzniklo několik stanovišť kde svou činnost představili například naši dobrovolní hasiči, Červený kříž, Zdravotnická záchranná služby, armáda nebo městská policie.

Studenti rozdělení do několika skupin se seznámili s činnostmi, které jednotlivé složky IZS plní, kde a jak působí a kdo je řídí. V souvislosti s řešením mimořádných událostí byli také seznámeni se základními postupy strážníků, hasičů, záchranářů, zdravotníků a vojáků na místě takové události. Studenti si prohlédli služební vozidla, jejich vybavení a dále výstroj a výzbroj používanou při práci.

IMG7454
IMG7452
IMG7461
IMG7458
IMG7463
IMG7466
IMG7470
IMG7471
IMG7472
IMG7475
IMG7476
IMG7480
IMG7481
IMG7486
IMG7487
IMG7491
IMG7493
IMG7495
IMG7499
IMG7502
IMG7504

news list