Přejít na obsah

SPOUŠTÍME NOVÝ VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM

V rámci budování nových protipovodňových opatření města Ústí nad Orlicí vznikl v našem městě nový Jednotný systém varování a vyrozumění, který je určen k varování obyvatelstva v případě mimořádných událostí a krizových stavů. Jedná se o celorepublikový systém, který komplexně zajišťuje HZS ČR.

V Ústí nad Orlicí je systém složen z celkem 176 míst, která jsou rozmístěna nejen po celém městě, ale také ve všech městských částech. Hlásná místa jsou umístěna na sloupech veřejného osvětlení a jejich ovládání probíhá centrálně z řídícího pultu na městské policii. Tento moderní systém umožňuje hlášení na celém území, v jednotlivých částech nebo pouze na vybraných místech. Systém lze také ovládat prostřednictvím telefonu. Zároveň nahradí stávající sirény, které se kromě výstrah spouští také každou první středu v měsíci při zkoušce sirén.

Do konce roku 2017 bude celý systém ve zkušebním provozu a bude se hledat jeho optimální nastavení a možnosti využití.

Projekt Jednotný systém varování a vyrozumění je spolufinancován Evropskou unií – fondem soudržnosti v rámci OPŽP.

IMG9266
IMG9269
IMG9261
IMG9263
IMG9273
IMG9264
IMG9265
IMG9272
IMG9278

news list