Přejít na obsah

VYDÁNÍ OP MIMO ÚŘEDNÍ MÍSTNOST

Žádost o vydání občanského průkazu – Off-line (mimo úřední místnost)

Městský Ústí nad Orlicí v celém svém správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností poskytuje pro imobilní a občany v tíživé životní situaci službu podání žádosti příp. i předání nově vyhotoveného občanského průkazu přímo v domácnosti žadatele příp. ve zdravotnickém nebo v obdobném sociálním zařízení.

Tato služba se poskytuje zpravidla 1 x měsíčně (ve čtvrtek) – dle počtu obdržených požadavků.

Termín a konkrétní čas návštěvy zaměstnance Městského úřadu Ústí nad Orlicí u žadatele se stanovuje na základě dohody s žadatelem a s ohledem na provozní možnosti zaměstnanců úřadu.

Služba se poskytuje zdarma, občan hradí pouze zákonem stanovené správní poplatky (např. při ztrátě občanského průkazu).

Pokud máte potřebu tuto službu využít, prosíme Vás, kontaktujte Správní oddělení Městského úřadu Ústí nad Orlicí tel. 465 514 303, 465 514 301, 465 514 304.

Pro bližší informace o této službě zašlete dotaz na e-mail: flidrovaj@muuo.cz

news list