Přejít na obsah

USKUTEČNIL SE SLAVNOSTNÍ VEČER MĚSTA S UDÍLENÍM CEN

Ve středu 14. října se v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí uskutečnil slavnostní večer města Ústí nad Orlicí spojený s udílením cen. Na pódiu našeho divadle byly předávány Ceny města, Ceny starosty a ceny za významný Počin tentokráte za rok 2014.   Celým večerem letos provázel  Jiří Zajíček a o hudební doprovod se postaral ženský vokální oktet GENERACE.   Cenu města z rukou starosty Petra Hájka a místostarosty Jiřího Preclíka obdržel František Rous a to za celoživotní práci pro spoluobčany na úseku požární ochrany. Druhou oceněnou  Cenou města se stala a pedagožka Základní umělecké školy Jaroslava Kociana Miluše Barvínková za vynikající umělecko-pedagogické výsledky a za dlouhodobý osobní přínos v této oblasti.   Ocenění Cena starosty udělil letos Petr Hájek Marii Bílkové za dlouhodobý přínos městu v sociální oblasti hlavně pak za dlouholeté působení v Senior klubu. Další své ocenění předal starosta města dlouholeté ředitelce Klubcentra Daně Chládkové a to za dlouhodobý přínos pro kulturu města Ústí nad Orlicí. Třetím oceněným Cenou starosty za celoživotní obětavou činnost v oblasti sportu a ochotnického divadla se stal Jaroslav Háněl, kterého řada diváků zná například z řady her Divadelního souboru VICENA.   Ocenění Počin roku, které předávali místostarostové Matouš Pořický a Michal Kokula, obdržel Miroslav Felgr za vydání knihy „Motocykly moje láska – příběh Miroslava Felgra a značky FGR“ a druhým oceněným byl Vojtěch Nalevanko a to za reprezentaci města a školy v basketbalu.   Všichni ocenění, kteří se při této příležitosti podepsali do pamětní knihy, získali od města Ústí nad Orlicí pamětní list, plaketu a finanční dar.   Závěrem večera bylo koncert swingového a jazzového zpěváka Jana Smigmatora, který zpíval v doprovodu Swingingu Q. 
news list