Přejít na obsah

REVITALIZACE CENTRA PAMÁTKOVÉ ZÓNY ZAČÍNÁ

Záchranným archeologickým výzkumem byly zahájeny přípravné práce na realizaci projektu Revitalizace centra Městské památkové zóny v Ústí nad Orlicí. Pracovníci Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě začaly pracovat na sondách v prostoru starého hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie. V místech archeologického výzkumu budou v rámci projektu umístěny akumulační nádrže na dešťovou vodu, které budou určeny na zalévání zeleně.

Archeologové z vysokomýtského muzea odkrývají jednotlivé vrstvy původního hřbitova a nalezené kosterní pozůstatky dokumentují a zajišťují. Tyto práce mohou trvat i několik týdnů, podle hustoty nálezů a hlouby jejich umístění.

Práce již začaly také v kapli, kde probíhá dokumentování původního výzdoby z období baroka (18. století).

Hlavní stavební práce na revitalizaci "starého hřbitova" a propojení centra s částí u Roškotova divadla začnou do konce měsíce srpna. Nově zde vznikne zde relaxační a klidová veřejná plocha, chodníčky doplněné mobiliářem, veřejné osvětlení a vybudován bude průchod skrz ohradní zeď pod kostelem. Celý prostor kolem kostela se tak zpřístupní veřejnosti a přispěje ke snadnějšímu propojení obou lokalit.

O postupu prací budeme průběžně informovat.

IMG0470
IMG0456
IMG0458
IMG0467
IMG0465
IMG0469
IMG0494
IMG0471
IMG0477
IMG0476

news list