Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 19. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Uveřejněn program na 19. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 25.9.2017 od 15:00 hodin v Velkém sále Kulturního domu.
 
Upozorňujeme, že body jednání 26. a a 27. - Návrh na vydání nového územního plánu Ústí nad Orlicí a Problematika koridoru územní rezervy přeložky silnice I/14 (obchvatu Ústí nad Orlicí) budou pojednávány nejdříve od 16 hodin.
 
Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 18. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  Majetkoprávní úkony    
3. MPO/1 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na část p.p.č. 32/2 a část p.p.č. 32/11 v k.ú. Gerhartice
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
4. MPO/2 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na část p.p.č. 2573/27 v k.ú. Ústí nad Orlicí a část p.p.č. 176/3 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
5. MPO/3 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na část p.p.č. 32/4, část p.p.č. 32/10 a část p.p.č. 36/2 vše v k.ú. Gerhartice
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
6. MPO/4 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na p.p.č. 2525/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
7. MPO/5- Smlouva o poskytnutí příspěvku - lokalita U Letiště
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
8. MPO/6 - Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.p.č. 963/9 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
9. MPO/7 - Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.p.č. 976/63 a p.p.č. 1080/28 v k.ú.Hylváty
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
10. MPO/8 - Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.p.č. 1080/29 a p.p.č. 1080/30 v k.ú.Hylváty
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
11. MPO/9 - Kupní smlouva - p.p.č. 504/3 v k.ú. Kerhartice nad Orlicí
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
12. MPO/10 - Kupní smlouva - id 1/2 p.p.č. 285/17 v k.ú. Střílky
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
13. MPO/11 - Kupní smlouva - p.p.č. 850/1 a p.p.č. 855/1 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
14. MPO/12 - Kupní smlouva - p.p.č. st. 36 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
15. MPO/13 - Záměr prodeje p.p.č. 25/1 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
16. MPO/14 - Kupní smlouva - lokalita U Letiště
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
17. MPO/15 - Kupní smlouva - Státní statek Jeneč
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
18. MPO/16 - Kupní smlouva - výkup p.p.č. 3186 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
19. MPO/17 - Směnná smlouva - parkoviště T.G.Masaryka
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
20. MPO/18 - TEPVOS, spol. s r.o. - vklad pozemků do základního kapitálu
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
  Finanční záležitosti    
21. FIN/1 - Návrh na schválení rozpočtové změny
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
22. FIN/2 - Návrh na schválení smlouvy o ručení za úvěr pro společnost Tepvos
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
23. FIN/3 - Návrh na schválení dohody o ukončení ručení za úvěr pro společnost Tepvos
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
24. FIN/4 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí Individuální dotace pro TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
25. OŠKCP/1 - Program regenerace MPZ - dotace na základě Rozhodnutí Ministerstva kultury, smlouvy o poskytnutí dotací
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
  Návrh na vydání nového územního plánu města Ústí nad Orlicí    
26. SÚ/1 - Návrh na vydání nového územního plánu Ústí nad Orlicí
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
27. SÚ/2 - Problematika koridoru územní rezervy přeložky silnice I/14 (obchvatu Ústí nad Orlicí)
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
  Různé    
28. OŠKCP/2 - Deklarace partnerství k projektu realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
29. STA - Informace starosty města
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Informace starosty - 19.ZM
Problematika Česká pošta - přemístění
   
30. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Manželé Salabovi - Stížnost na situaci v pěší zóně ze dne 26.7.2017, č.j.: 23701/2017
STOReAGE z.s. - Návrh záměru pronájmu ze dne 24.7.2017, č.j.: 23332/2017
Nadační fond ZELENÉ OUSTÍ - Výroční zpráva 2016
   
31. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Černovír - 14.8.2017
OV Hylváty - 27.6.2017
OV Knapovec - 11.9.2017
OV Knapovec - 12.6.2017
   
32. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list