Přejít na obsah

SETKÁNÍ S OSMDESÁTNÍKY NA RADNICI

V úterý 19.září se již tradičně uskutečnilo setkání jubilantů, kteří v letošním roce dovršili 80 let věku.

Slavnostní přijetí starostou města Petrem Hájkem proběhlo v obřadní síni naší radnice. V letošním roce bylo pozváno 75 oslavenců, zúčastnilo se 43, ostatní se omluvili ze zdravotních nebo jiných důvodů. Doprovodného programu se ujaly děti z Mateřské školy Lentilka a žákyně Základní umělecké školy Jaroslava Kociana.

Jubilanti se slavnostně zapsali do kroniky města a obdrželi knihu o našem městě s podpisem starosty. Ženy byly obdarovány také květinou.

Po oficiální části v obřadní síni se jubilanti přesunuli do zasedací místnosti, kde pro ně pracovnice odboru sociálních služeb připravily pohoštění a proběhla zde neformální beseda s vedením města.

IMG02372
IMG02331
IMG02161
IMG02191
IMG02232
IMG02262
IMG02312
IMG02412
IMG02471
IMG0252
IMG02561
IMG02621
IMG02761
IMG0282
IMG02882
IMG02911
IMG03012
IMG03161
IMG03232
IMG03261
IMG03312
IMG03362

news list