Přejít na obsah

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

V pondělí 25. září se uskutečnilo 19. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí ve volebním období 2014-2018. Kromě několika bodů z majetkoprávní a finanční oblasti bylo hlavním bodem jednání schválení vydání nového Územního plánu Ústí nad Orlicí a dále problematika koridoru územní rezervy přeložky silnice I/14 (obchvat Ústí nad Orlicí). Právě k druhému jmenovanému bodu se rozpoutala živé debata, která nakonec vyústila v požadavek zastupitelstva města upravit trasování koridoru územní rezervy pro umístění přeložky silnice I/14 v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje.

Ve hře byly dvě varianty a to požadavek na úplné vymazání rezervy ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a druhá, která dává prostor k vypracování studie o budoucím využití a vytížení tohoto možného obchvatu včetně jeho pozitivních i negativních dopadů. Na základě této studie bude následně rozhodnuto, zda bude s rezervou počítáno i nadále.

Podrobné informace k novému Územnímu plánu naleznete ZDE:

http://www.ustinadorlici.cz/cs/mesto/strategicke-dokumenty/novy-uzemni-plan

Příští zasedání zastupitelstva města je předběžně plánováno na 11. prosince.

IMG0953
IMG0950
IMG09551
IMG0958
IMG0969
IMG09611
IMG09741
IMG09711
IMG09761
IMG09801
IMG09901
IMG0991
IMG0992
IMG1007
IMG09981

news list