Přejít na obsah

PERLA JE PŘIPRAVENA NA DEMOLICI

V tomto týdnu byla dokončena demontáž vnitřních částí budov areálu PERLY 01, která je připravena k následné demolici. Přípravné práce jsou časově nejnáročnější, jelikož musí být prováděny ručně podle předem daného technologického postupu.

Prvotně byl odstraňován nebezpečný odpad, zejména zářivkové trubice, kterých bylo na 3000 kusů. Dále téměř 1400 svítidel a 5000 m2 azbestových podhledů. V další fázi budou ještě odstraněny tepelné izolace ze stropů.

Celkem bude likvidováno na 30 tisíc tun cihel a betonu a 320 tun železa. Každý druh odpadu bude příslušně kategorizován a bude patřičně zlikvidován nebo recyklován.

Druhý říjnový týden by měla začít samotná demolice objektů.

IMG1545
IMG1543
IMG1546
IMG1547
IMG1550
IMG1552
IMG1555
IMG1566
IMG1568
IMG1569
IMG1572
IMG1575

news list