OMEZENÍ PROVOZU SOCIÁLNÍHO ODBORU

Odbor sociálních služeb bude ve dnech 12. a 13. 10. 2017 omezen ve své činnosti, z důvodu dvoudenní vzdělávací akce budou všichni sociální pracovníci mimo své pracoviště. Přítomna bude pouze pracovnice pí. Škorpilová, v přízemí kancelář č. 6., která bude řešit pouze provozní záležitosti odboru. Pokud budete v tyto dny potřebovat nutně agendu sociálních služeb či řešit svoji sociální situaci,  použijte telefon vedoucí odboru sociálních služeb Mgr. I. Nečekalové - 777736328 a pokud to bude agenda týkající se sociálně právní ochrany dětí použijte telefon vedoucí oddělení Bc. S. Heulerové 733162951.  

news list