Přejít na obsah

SVAZ POSTIŽENÝCH SE SEŠEL V KLOPOTECH

Ve čtvrtek 12. října se v Klopotech sešli členové základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR (SPCCH) na členské schůzi.

Na schůzi, která se koná dvakrát do roka, se sešlo na 100 z celkem 210 členů, které svaz sdružuje. Ti byli seznámeni s hospodařením organizace, rozpočtem, zprávou kulturní a sportovní komise a dalšími informacemi. Přítomné přišel pozdravit také místostarosta města Jiří Preclík.

Ústecká organizace sdružuje všechny postižené osoby, pro nás jako pro základní organizaci je cílem starat se o blaho svých členů, organizuje různé zájezdy, do divadel, rekondiční pobyty, které pořádá okresní výbor svazu postižených civilizačními chorobami.

Činnost tohoto spolku podporuje také Město Ústí nad Orlicí a to formou příspěvku z rozpočtu města. V roce 2017 v rámci programu na podporu sociálních a zdravotních služeb byl na činnost pro tuto organizaci schválen radou města příspěvek 30.000 Kč, který je určen na podporu kulturní a společenské činnosti členů.

IMG1732
IMG1733
IMG1740
IMG1737
IMG1741
IMG1744
IMG1749
IMG1745
IMG1751
IMG1753

news list