Přejít na obsah

ZKVALITŇUJEME VÝKON SOCIÁLNÍ PRÁCE

eu socialni fondV úterý 24. října uspořádal odbor sociálních služeb Městského úřadu Ústí nad Orlicí 1. workshop multidisciplinární spolupráce v rámci projektu Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819.

Zaměření workshopu bylo na spolupráci základních škol a orgánu sociálně právní ochrany dětí. Hlavními tématy byly - kompetence orgánu sociálně právní ochrany dětí, záškoláctví dětí, oznamovací povinnost škol, vymezení rodičovské role v kontextu dítěte po rozpadu vztahu rodičů. Setkání se zúčastnilo 11 základních škol ze správního obvodu obce s rozšířenou působností, pracovníci odboru sociálních služeb a oddělení sociálně právní ochrany dětí, včetně dvou pracovnic Ministerstva práce a sociálních věcí, z oddělení transformace služeb pro rodiny a děti, z projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí.

Na setkání se  bohatě diskutovalo na daná témata a došlo k vzájemnému předání informací. Jako výstup této akce bude zpracována jednoduchá metodika, jak v jednotlivých situacích postupovat, která bude využitelná pro všechny zúčastněné.

Zkvalitnění výkonu sociální práce Města Ústí nad Orlicí

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000819

Tento projekt je spolufinancován z OP Zaměstnanost prostřednictvím ESF a ze státního rozpočtu ČR.

Pozvánka na 1. multidisciplinárním setkání 

 

IMG2666
IMG2655
IMG2662
IMG2656
IMG2658
IMG2663
IMG2660
IMG2664
IMG2667

news list