Přejít na obsah

VYHLÁŠENÍ DOTACÍ MĚSTA PRO ROK 2018

Rada města Ústí nad Orlicí na svém zasedání dne 23. 10. 2017 projednala a usnesením č. 2397/100/RM/2017 schválila vyhlášení dotačních programů z rozpočtu města Ústí nad Orlicí pro oblast kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče pro rok 2018.

 

Pro rok 2018 byly pro oblast kultury, sportu, volnočasových aktivit a památkové péče vyhlášeny následující dotační programy z rozpočtu města Ústí nad Orlicí:


  1. Podpora kulturních aktivit (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost) v roce 2018
  2. Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací v roce 2018
  3. Podpora jednotlivých sportovních nebo volnočasových akcí sportovního charakteru v roce 2018
  4. Rozvoj a údržba sportovišť v roce 2018
  5. Podpora údržby nemovitostí (nikoli kulturních památek) v městské památkové zóně Ústí nad Orlicí v roce 2018

 

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ jsou k dispozici na věcně příslušném odboru (tj. na odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace) a na internetových stránkách www.ustinadorlici.cz (sekce Dotace města).

Žádosti o dotace z výše uvedených dotačních programů pro rok 2018 se přijímají na předepsaných formulářích od 4.12.2017 do 22.01.2018.

news list