Přejít na obsah

GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE AQUAPARKU

Z důvodu havarijního stavu keramických obkladů a značné ztráty vody uniklé netěsností dna bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci van aquaparku. Stávající tělesa bazénů jsou stará 17 let. Nyní probíhají demolice částí bazénů, konkrétně žlabů a odkrytí technologických rozvodů včetně výkopů rozvodů kolem bazénů a navážení a příprava nerezových segmentů stěn. Následovat bude instalace kompletních nerezových van včetně nových brodítek a doplnění atrakcí. Nerezová konstrukce bude mít výrazně vyšší životnost než keramický obklad.

Celková investice do opravy je vysoutěžena ve výši 29,2 milionu korun bez DPH. Práce by měly být kompletně dokončeny do 15. 5. 2018 se záruční dobou 5 let. Oprava bude hrazena z úvěru prostřednictvím městské společnosti TEPVOS.

IMG3129
IMG3132
IMG30851
IMG3087
IMG3090
IMG3092
IMG3097
IMG3101
IMG3104
IMG3108
IMG3110
IMG3114
IMG3117
IMG3123
IMG31251

news list