Přejít na obsah

ZASEDALA BEZPEČNOSTNÍ RADA

Ve čtvrtek 2. listopadu se uskutečnilo zasedání Bezpečnostní rady města Ústí nad Orlicí. V úvodu jednání byl na pozici člena bezpečnostní rady nově jmenován Ing. Marcel Klement, který v pozici nahrazuje, od roku 2018, tajemnici JUDr. Evu Kalouskovou.

Program jednání obsahoval 8 bodů ve kterých zástupci všech složek IZS dokladovali stav připravenosti a očekávané úkoly v roce 2018. Projednány byly: Pracovní plán BR a Krizového štábu, návrh rozpočtu pro rok 2018, rozbor kontrolní činnosti za rok 2017, Plán kontrolní činnosti v roce 2018 a Plán nezbytných dodávek.

V posledním bodě jednání byly předloženy tři informační zprávy. První zpráva se týkala činnosti Bezpečnostní rady státu. Ve druhé se jednalo o analýzu zpráv ČHMÚ, záměru zpracování Studie odtokových poměrů a výsledky povodňových prohlídek v roce 2017. Ve třetí byl představen „Návrh věcného záměru zákona o připravenosti občanů k obraně státu“.  

news list