Přejít na obsah

SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA S PODNIKATELI

Ve středu 8. listopadu se v Hernychově vile uskutečnilo setkání vedení města Ústí nad Orlicí s místními podnikateli. V úvodu neformálního setkání poděkoval starosta Petr Hájek, společně s místostarosty Jiřím Preclíkem, Matoušem Pořickým a Michalem Kokulou, zástupcům firem z Ústí nad Orlicí za podporu městem pořádaných akcí a za vzájemnou spolupráci v roce 2017. Následovala prohlídka expozic městského muzea s výkladem a setkání pokračovalo neformální debatou na aktuální témata.

IMG3708
IMG3733
IMG3746
IMG3720
IMG3731
IMG3724
IMG3759
IMG3767
IMG3775
IMG3781

news list