Přejít na obsah

NADAČNÍ FOND ZELENÉ OUSTÍ PODPOŘIL ZELEŇ VE MĚSTĚ

Ve středu 30.září zasedala správní Rada Nadačního fondu Zelené Oustí. Správní Rada posuzovala žádosti o příspěvky na ozelenění pěti veřejných prostranství ve městě. Nadační fond se rozhodl podpořit žádost o příspěvek Oblastního spolku Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí na regeneraci zeleně v prostoru veřejně přístupné volnočasové zahrady u budovy žadatele v plné výši 69 tis. Kč. Dále fond přispěje Městu Ústí nad Orlicí na spolufinancování regenerace menších ploch zeleně v ulici Ježkova, dvou v ulici Moravská a na založení nového parku v Kerharticích za hřištěm. Spolufinancování těchto čtyř projektů bylo podpořeno částkou 151 tis. Kč.
news list