Přejít na obsah

ZVEME NA 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Zveme Vás na  na 20. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se uskuteční v pondělí 11. prosince 2017 od 15:00 hodin v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí, Smetanova č.p. 510, Modrý salónek.

Navržený program:

  1. Finanční záležitosti

  2. Rozpočtové provizorium na rok 2018

  3. Majetkoprávní úkony

  4. Obecně závazné vyhlášky

  5. O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (o místním poplatku za komunální odpad)

  6. Různé

 

news list