Přejít na obsah

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ VÝCHODNÍ ČECHY 2015

Neziskový spolek Péče o duševní zdraví pořádá v tomto roce již 20. ročník akce "Týdny pro duševní zdraví Východní Čechy". V Ústí nad Orlicí se akce koná po šesté v pořadí. Cílem akce je zapůsobit na veřejnost, aby neodsuzovala duševně nemocné. Spolek podporujeme lidi v tom, aby se nebáli své potíže přiznat sami sobě, aby se nebáli vyhledat pomoc, a aby věděli, kde pomoc mohou najít.   První konanou akcí byl vzdělávací SEMINÁŘ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL, který byl připraven na 1. říjen. Studenti se dozvěděli informace o formě práce a pomoci mladým lidem se schizofrenií, depresí a jinými duševními nemocemi. Slyšeli také životní příběh peer konzultanta, který má vlastní zkušenost s duševní nemocí, a nyní sám s lidmi s různými duševními nemocemi pracuje. Svěřil se studentům, jak se s nemocí vyrovnával, jak vycházel  s rodiči, a v čem spočívá jeho pomoc lidem s podobným onemocněním.   Další akce se uskuteční 6. října v sídle spolku na Malých Hamrech. Bude se jednat o VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ: KOMUNITNÍ PRÁCE S LIDMI S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM - PŘÍKLADY Z PRAXE, určený pro úředníky sociálních odborů Městských úřadů a pracovníky neziskových organizací.   Podrobné informace o Péči o duševní zdraví naleznete ne webu http://www.pdz.cz/.  
news list