Přejít na obsah

OCENILI DÁRCE KRVE ZA 40 ODBĚRŮ

Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí připravil na úterní odpoledne 28. listopadu setkání bezpříspěvkových dárců krve u příležitosti slavnostního předání zlatých plaket prof. Dr. Jana Janského za 40x zdarma darovanou krev. Pozváno bylo celkem 118 bezpříspěvkových dárců krve z celého okresu Ústí nad Orlicí. Již tradičně se slavnostní odpoledne konalo v obřadní síni ústecké radnice za účasti zástupců Oblastního spolku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí a Orlickoústecké nemocnice transfúzního oddělení. O doprovodný program se postarala Základní umělecká škola Jaroslava Kociána.

Následně budou předána ještě ocenění za 10x a 20x zdarma darovanou krve opět dárcům z okresu Ústí nad Orlicí.

IMG5300
IMG5303
IMG5304
IMG5306
IMG53091
IMG5315
IMG53211
IMG5322
IMG5323
IMG5327
IMG53311
IMG53351

news list