Přejít na obsah

PODZIMNÍ SETKÁNÍ VEDENÍ MĚSTA S VEŘEJNOSTÍ

Další v tradičních setkání vedení našeho města s veřejností se v Malé scéně uskutečnilo ve středu 29. listopadu. Starosta města Petr Hájek společně s místostarosty Jiřím Preclíkem, Michalem Kokulou a Matoušem Pořickým informovali přítomnou veřejnost o aktuálním dění ve městě.

Starosta v první řadě informoval o dokončených investičních akcích a opravách a o zahájených a probíhajících investičních akcích. Dokončené akce a opravy si v roce 2017 vyžádaly přes 50 milionů korun z rozpočtu města. Patří mezi ně například opravy komunikací, výstavba společensko-kulturního sálu v Knapovci, přemístění školní jídelny, rekonstrukce ulice ČSA a další.

V současnosti město realizuje na 10 větších akcí v celkovém objemu 100 milionů korun z nichž některé pokrývají dotace.

Mezi rozsáhlé akce patří například demolice PERLY 01 za 11 milionů korun, revitalizace centra městské památkové zóny za 8 milionů, snížení energetické náročnosti MŠ Na Výslunní za 12 milionů, startovací byty na Dukle za 15 milionů nebo vybudování nového stacionáře za 32 milionů korun. Právě na poslední jmenovanou akci získalo město dotaci ve výši 95 procent.

Na setkání zazněly také informace o dopravě ve městě. Místostarosta Michal Kokula informoval o záměru rekonstrukce komunikací na náměstí Svobody, ulici Polské a kolem Nové Louže a Základní školy Bratří Čapků. Zazněly také informace k městské hromadné dopravě a drobných úpravách jízdního řádu, kdy budou vypuštěny některé brzké ranní spoje o víkendu a nově budou přidány spoje v pracovní dny. Informace k úpravám jízdního řádu MHD naleznete v Ústeckých listech na prosinec 2017.

Na závěr starosta zhodnotil hospodaření města k 31. 10. 2017, kdy příjmy města dosáhly 83 procent celkového plánovaného plnění a výdaje 67 procent s přebytkem hospodaření 22 milionů korun.

IMG5447
IMG54481
IMG5451
IMG5453
IMG5457
IMG5459
IMG5461
IMG5463
IMG54681
IMG5394
IMG5398
IMG5408
IMG5414
IMG54221
IMG54321
IMG5436
IMG54381
IMG5440
IMG5443
IMG5444
IMG5445
foto1
foto3

news list