Přejít na obsah

PODROBNÝ PROGRAM 20. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Podrobný program 20. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, které se bude konat dne 11.12.2017 od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu.

 
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni    
1. Zahájení a schválení programu 20. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
2. Připomínky k zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
   
  Finanční záležitosti    
3. OŠKCP/1 - Individuální dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
4. FIN/3 - Návrh na schválení úvěrové smlouvy
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
5. FIN/4 - Rozpočtové opatření v oblasti školství
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
  Rozpočtové provizorium na rok 2018    
6. FIN/2 - Návrh na schválení rozpočtového provizoria na rok 2018
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
  Majetkoprávní úkony    
7. MPO/1 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní - PPO - KAJA UnO, s.r.o.
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
8. MPO/2 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní - PPO - Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
9. MPO/3 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní - PPO - fyzická osoba 1
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
10. MPO/4 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní - PPO - fyzická osoba 2
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
11. MPO/5 - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní - PPO - fyzická osoba 3
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
12. MPO/6 - Kupní smlouva - PPO - fyzická osoba 4
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
13. MPO/7 - Bezúplatný převod - Pardubický kraj - Dolní Houžovec
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
14. MPO/8 - Kupní smlouva - lokalita U Letiště
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
15. MPO/9 - Kupní smlouva - výkup p.p.č. 3187 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
16. MPO/10 - Kupní smlouva - výkup p.p.č. 1088, p.p.č. 1080/32 a id 1/2 p.p.č. 1080/35 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
17. MPO/11 - Kupní smlouva - výkup id 1/2 p.p.č. 1080/35 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
18. MPO/12 - Kupní smlouva - výkup id 1/2 p.p.č. 100/1 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
19. MPO/13 - Kupní smlouva - p.p.č. 667/26 v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
20. MPO/14 - Kupní smlouva - p.p.č. 1280/17 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
21. MPO/15 - Kupní smlouva - p.p.č. 1002/18 v k.ú. Hylváty
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
22. MPO/16 - Kupní smlouva - p.p.č. 159, p.p.č. 160, p.p.č. 1062/42 a p.p.č. 1062/43 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
23. MPO/17 - Záměr prodeje p.p.č. 237/4, p.p.č. 244, p.p.č. 245, p.p.č. 248 a části p.p.č. 1073/1 v k.ú. Knapovec
Předkládá: Ing. Hana Zemanová
Přizvané osoby:
   
  Obecně závazná vyhláška    
24. FIN/1 - Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí č. 1/2017 o místním poplatku za komunální odpad
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby:
   
  Různé    
25. OŠKCP/2 - Členství města Ústí nad Orlicí v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
   
26. ORM/1 - Pasport komunikací
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:
   
27. ORM/2 - Informace o dosavadním postupu investiční akce : "Stabilizační byty Dukla, č.p. 300".
Předkládá: Ing. arch. Eva Holásková
Přizvané osoby:
   
28. SÚ/1 - Návrh na pořízení změny územního plánu Ústí nad Orlicí.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
   
29. OPŽ - Informace vedoucího odboru
Předkládá: Mgr. Marian Rada
Přílohy:
Informace - 20. ZM (11.12.2017)
Rozsudek
   
30. TAJ/1 - Návrh výše odměn pro neuvolněné členy ZM
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
   
31. TAJ/2 - Návrh Směrnice o poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
   
32. STA/1 - Podnět občana města "Galerijní prostory města Ústí nad Orlicí"
Předkládá: Petr Hájek
Přizvané osoby:
   
33. Korespondence
Předkládá: Starosta
Přílohy:
Odpověď na interpelaci v rámci 19. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí Ing. Bc. Řeháčkovi ze dne 17. 10. 2017, č.j.: 32746/2017
Odpověď na podnět manželům Salabovým ze dne 10. 10. 2017, č.j.: 23701/2017
Jiří Fikejz - Žádost o přijetí usnesení ze dne 29.11.2017, č.j.: 38212/2017
Informace vedoucího OŠKCP - Nový ředitel Městského muzea
   
34. Zápisy
Předkládá: Starosta
Přílohy:
OV Hylváty ze dne 17.10.2017
OV Kerhartice ze dne 9. 10. 2017
OV Kerhartice ze dne 30.11.2017
OV Knapovec ze dne 9. 10. 2017
OV Knapovec ze dne 6. 11. 2017
   
35. Závěr
Předkládá: Starosta
   
news list