Přejít na obsah

PO 20. ZASEDALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Poslední zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, v roce 2017, se uskutečnilo v pondělí 11. prosince. Na samém začátku se starosta Petr Hájek rozloučil s odcházející tajemnicí městského úřadu Evou Kalouskovou, kterou ve funkci od 1. ledna 2018 nahradí představený Marcel Klement.

Mezi projednávanými body bylo schválení rozpočtového provizoria na období od 1. ledna 2018 do schválení rozpočtu města na rok 2018. Návrh rozpočtu města na rok 2018 bude předložen zastupitelstvu ke schválení v únoru 2018.

Dalším bodem bylo schválení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Orlicí č. 3/2017 o místním poplatku za komunální odpad. Stejně jako v roce 2017 bude i v roce 2018 poplatek stanoven ve výši 590,- Kč na osobu a rok.

Zastupitelé byli také seznámeni se stavem realizace výstavby stabilizačních bytů namístě bývalé ubytovny na Dukle. Stavební práce by měly být zahájeny v lednu 2018 s předpokládaným termínem dokončení v listopadu 2018. Na tuto výstavbu bylo schváleno uzavření smlouvy o úvěru ve výši 12 milionů Kč, se splatností 20 let.

Na programu jednání, která trvalo 2 hodiny, byla dále řada majetkoprávních, finančních a ostatních bodů.

Na samotný závěr zazněla informace o cenách vodného a stočného v roce 2018. Ceny zůstanou ve stejné výši jako v roce 2017, tedy 77 Kč za m3 vodného a stočného.

Usnesení 20. zastupitelstva města naleznete v nejbližších dnech na našem webu.

IMG6526
IMG6536
IMG65381
IMG6528
IMG6530
IMG6534
IMG6533
IMG65311
IMG6542
IMG6543

 

news list