Přejít na obsah

KRONIKA MĚSTA ZA ROK 2014 JE DOKONČENA

Koncem září byl dokončen roční kronikářský zápis o událostech ve městě Ústí nad Orlicí roku 2014. Od roku 2012 je městská kronika zpracovávána kompletně na počítači, tištěna a vázána ve formátu A4 a má 76 stran textu. Zachycuje 108 významných kulturních, sportovních, politických a dalších událostí roku 2014. Samostatnou součástí kroniky je dokumentace, která čítá fotografie k zaznamenaným událostem a dále jsou součástí příloh také pozvánky, plakáty, brožury, noviny či novinové články k popsaným událostem.   Kronikářka Marie Steklíková má kancelář ve 3. poschodí budovy č.p. 7 na Mírovém náměstí. Případní zájemci o nahlédnutí do kronik města nebo přispění do kroniky mají možnost každou středu od 9 do 12 hodin.  
news list